Strona Główna

Wydarzenia

Wydarzenia

ELEKTROMOBILNOŚĆ

“Trendy światowe, które widzimy, to bardzo szybka dynamika rozwoju elektromobilności, a Polska na razie raczkuje. Szacuje się, że mamy około dwóch tysięcy pojazdów elektrycznych i 150 stacji do ich ładowania” – Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska

Jeżeli nie ma odwrotu,
to nie ma też drogi naprzód

(z: Handbuch fur bessere Zeiten)

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

IOŚ-PIB jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów.

www.ios.gov.pl

Green Business Norway

jest organizacją skandynawską, która inicjuje i prowadzi międzynarodowe przedsięwzięcie na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego gospodarowania odpadami, recyklingu, zaawansowanej gospodarki wodnej i ścieków oraz monitorowania środowiska.

www.greenbusiness.no

Materiał powstał we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009- 2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04.