Innowacyjne rozwiązania systemowe w obszarze elektromobilności

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
PRZEZ ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE

23 listopada 2017 r.
Warszawa, ul. Mysia 3

Projekt został zrealizowany wraz z Instytutem Elektroenergetyki i Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, oraz norweskim partnerem – firmą Green Business Norway.
Celem niniejszego projektu jest wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych w ujęciu środowiskowym oraz technicznym. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wszystkie wyniki projektu oraz zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu swojej działalności na polu elektromobilności.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego udziału przez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: rejestracja

Agenda

Program konferencji

09.00 Śniadanie prasowe
09:30 Rejestracja uczestników – kawa
 

Sesja I

 

 

Informacyjna

 

10:00 – 10:15 Otwarcie Konferencji, Krystian Szczepański – dyrektor IOŚ-PIB
10:15 – 10:30 Przedstawienie projektu i omówienie wyników – Bartosz Malowaniec – kierownik projektu
 

Sesja II

 

 

Techniczna

 

10:30 – 11:15 Prace naukowe

Paweł Durka 15’ – Ocena wpływu rozwoju elektromobilności na stan jakości powietrza

Mariusz Kłos 15’ – Wpływ elektromobilności na sieć elektroenergetyczną – analizy rozpływowe

Janusz Flasza 15’ – Elektrownie wirtualne a stacje ładowania pojazdów

11:15 Przerwa kawowa (15’)
11:30 – 12:45 Zadania studialno-wdrożeniowe

Marcin Syrzycki 15’ – Mechanizmy wsparcia rozwoju elektromobilności – propozycje dla Polski

Joanna Bukowska 15’ – Regulacje prawne i konieczne działania legislacyjne w zakresie elektromobilności

Benedikt Pilscheur 15’ – Doświadczenia związane z rozwojem elektromobilności w Norwegii

Dariusz Baczyński 15’ – Aspekty techniczno-ekonomiczne projektowania i wdrażania systemów transportu zero emisyjnego

Dariusz Pyza 15’ – Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego

12.45 Lunch (30’)
 

Sesja III

 

 

Doświadczenia wdrożeniowe związane z elektromobilnością

 

13:15 – 14:00 Infrastruktura ładowania a modele biznesowe

Sieci szybkiego ładowania wzdłuż szlaków komunikacyjnych

Doświadczenia związane z wprowadzaniem autobusów elektrycznych

14:00 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie, Bartosz Malowaniec
Program konferencji może ulec zmianie

Agenda do pobrania również pod linkiem