Recykling zamiast palenia

Instytut Ochrony Środowiska uruchomił pierwszą w Polsce interaktywną maszynę do odbioru i recyklingu plastikowych butelek oraz aluminiowych puszek. IOŚ-PIB postawił sobie za cel promowanie ekologicznych postaw przy wykorzystaniu mediów społecznościowych w ramach kampanii edukacyjnej Stop-Smog.

W Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym przy ulicy Kruczej 5/11D w Warszawie stanęła pierwsza w Polsce maszyna typu RVM (Reverse Vending Machine) przeznaczona do odbioru butelek PET (z tworzyw sztucznych) oraz puszek aluminiowych, których zwrot nie jest objęty kaucją. Urządzenie jest nowoczesnym punktem, który gromadzi jednorodną frakcję odpadów, przekazywanych następnie do recyklingu materiałowego.
W uroczystości oddania maszyny RVM do użytku udział wzięli m.in.: Karsten Klepsvik – Ambasador Norwegii, Paweł Sałek – Wiceministra Środowiska, Thor Sverre Minnesjordprezes norweskiego partnera projektu firmy Green Business Norwayoraz Krystian Szczepański – dyrektor IOŚ-PIB. Zaproszeni goście mieli okazję odwiedzić również stację monitoringu powietrza przy ul. Marszałkowskiej 68 w Warszawie, gdzie eksperci IOŚ-PIB przedstawili zasadę jej działania i wkład w budowanie świadomości ekologicznej Warszawiaków.

Urządzenie do odbioru butelek PET jest nie tylko sposobem na recykling opakowań. To też forma promowania ekologicznych postaw w mediach społecznościowych. Jest to bowiem pierwsza w Polsce inteligenta maszyna odbierająca butelki i puszki, wyposażona w aplikację mobilną na smartfony i zintegrowana z mediami społecznościowymi, która przyznaje punkty lojalnościowe przy jednoczesnym wykorzystaniu mechanizmów grywalizacyjnych. Zebrane punkty będzie można wymieniać na ekologiczne akcesoria np. płócienną torbę wielorazowego użytku z logo akcji StopSmog. W ten sposób każdy, kto skorzysta z urządzenia, będzie mógł pochwalić się swoją odpowiedzialną postawą w sieci, zaangażować w akcję internetowych znajomych by tym samym szerzyć świadomość ekologiczną w polskim społeczeństwie.

Przykład idzie z góry

Urządzenie jest bardzo wygodne w użyciu. Zostało wyposażone w intuicyjny ekran dotykowy, który umożliwia łatwą komunikację z użytkownikami, a dodatkowo prezentuje treści o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Automaty tego typu są powszechnie stosowane w krajach, gdzie obowiązuje system kaucyjny. Na przykład w Norwegii tą drogą udaje się odzyskać około 85 proc. odpadów opakowaniowych po napojach. Jeszcze lepsze wyniki osiągnięto na Litwie, gdzie – mimo stosunkowo niedługiego czasu od wprowadzenia systemu – udało się dojść aż do poziomu 90 proc. Ale i w krajach nieobjętych systemem kaucyjnym na opakowania po napojach automaty RVM mogą być stosowane do efektywnej zbiórki butelek i puszek. Jeśli do tego posiadają narzędzia do prowadzenia nowoczesnej, interaktywnej kampanii edukacyjno˗informacyjnej, stają się podwójnie pożyteczne dla ludzi i środowiska.

Maszyna jest elementem działań Instytutu Ochrony Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Stop Smog, której celem jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ma uczulić Polaków na fakt, że opakowania po napojach powinny być przekazywane do recyklingu materiałowego, a nie wykorzystywane jako toksyczne paliwo w piecach-kopciuchach, ponieważ towarzysząca spalaniu emisja trujących gazów jest nie tylko szkodliwa dla ludzkiego zdrowia, ale również szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Udostępniając maszynę RVM mieszkańcom Warszawy, IOŚ-PIB chce dać dobry przykład, aby w Polsce pojawiło się więcej takich urządzeń, które docelowo obejmą swoim zasięgiem cały kraj. Tym bardziej, że urządzenia te świetnie wpisują się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), zgodnie z którymi opakowania plastikowe i metalowe – zamiast lądować w zbiorczym koszu czy piecu – trafiają do recyclingu.

Lidia Orzechowska

sample

Najczęściej zadawane pytania

20.11.2017

Co to jest elektromobilność? - To zastępowanie pojazdów z silnikami spalinowymi tymi, które są wyposażone [...]