Spotkanie robocze interesariuszy projektu

W dniu 30.06.2017, w siedzibie KOBIZE na ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie, odbyło się spotkanie robocze interesariuszy w projekcie: „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (BV) IOŚ-PIB w ramach realizacji zadania nr 6 projektu. Głównym tematem dyskusji było omówienie możliwości implementacji zidentyfikowanych zachęt i dobrych praktyk w realiach Polskich. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby.

Spotkanie przebiegało dwuetapowo:

  • Bartosz Malowaniec (kierownik projektu, IOŚ-PIB) – przywitanie zaproszonych interesariuszy, przedstawienie projektu,
  • Joanna Strużewska (specjalista, IOŚ-PIB/Politechnika Warszawska) – opis metodyk szacowania rozwoju elektromobilności, informacje dotyczące sposobu modelowania emisji związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce,
  • Marcin Syrzycki (specjalista, IOŚ-PIB) – wyniki analizy metodyk wdrażania elektromobilności w Wielkiej Brytanii,
  • Dominik Brodacki (ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza)
    – wyniki analizy metodyk wdrażania elektromobilności w Holandii,
  • Anna Kucharska (ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza)
    – wyniki analizy metodyk wdrażania elektromobilności w Niemczech,
  • Paweł Wowkonowicz (specjalista, IOŚ-PIB) – wyniki analizy metodyk wdrażania elektromobilności na podstawie projektów realizowanych w Unii Europejskiej.

Część 2 – dyskusja techniczna:

Dyskusja z interesariuszami została podzielona na trzy części.

Pierwsza dotyczyła zachęt bezpośrednich/dopłat i zasadności ich stosowania przy rozwoju elektromobilności w Polsce.

Druga część dotyczyła zachęt pośrednich, oraz innych aspektów związanych z elektromobilnością (komunikacja miejsca, car-sharing, etc.).

Trzecia część dotyczyła elektrycznych autobusów w transporcie publicznym.

Na zakończenie dyskusji został przedstawiony plan dalszych działań związanych z realizacją zadania.

Odbiór nowego samochodu elektrycznego

19.06.2017

Dzięki uprzejmości firmy Transporters do końca trwania projektu mamy możliwość użytkować w pełni elektryczny samochód 

Podpisanie umowy z parterem norweskim

11.07.2017

W dniu 10.07.2017 nasz norweski partner – firma Green Business Norway podpisała umowę partnerską z naszym Instytutem [...]