Nowy zawód

Termin wydarzenia: 2017-10-25 - 2017-10-25
Miejsce: Zgierz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu jako pierwsza szkoła techniczna w Polsce uruchomi kierunek nauki pod nazwą technik elektromobilności.

Przy tworzeniu kierunku i pisaniu programu nauczania szkoła będzie współpracować ze spółką Ursus. Obie strony podpisały list intencyjny w tej sprawie. Zgierska placówka odpowiada w ten sposób na rządowy Program Rozwoju Elektromobilności, który zakłada dynamiczny rozwój tego sektora przemysłu. I dlatego będzie on potrzebował szerokiej, wykwalifikowanej kadry.
– Podpisanie listu intencyjnego to krok do wykształcenia takich kadr, oraz odbudowy pozycji szkolnictwa zawodowego. Biorąc pod uwagę cykl edukacyjny, pierwsi absolwenci nowego kierunku, ukończą szkołę za kilka lat. Monitorując dynamikę rozwoju tego segmentu wiem, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży będzie bardzo duże – stwierdził Arkadiusz Kędzierski, dyrektor ZZSP w Zgierzu.
Podpisanie listu intencyjnego poprzedziła debata pt. „Elektromobilność szansą na innowacyjny rozwój”. W je trakcie także wskazywano na konieczność kształcenia techników i uczniów w kasach zawodowych dla przemysłu motoryzacyjnego o specjalności w zakresie elektromobilności.